backtolist

HáT

Logo

ÁLTALÁNOS FELHASZNÁLÁSI FELTÉTELEK

ÁLTALÁNOS FELHASZNÁLÁSI FELTÉTELEK

PREAMBULUM
A https://www.top5meilleurssitesderencontre.fr URL címen elérhető internetes webhelyet (a továbbiakban: a „webhely”, a „szolgáltatás” vagy „TOP 5 legjobb társkereső oldal”) az ADTHINK MEDIA társaság üzemelteti, amely a következő címen található: 79 Rue François Mermet, Tassin, Franciaország.

Ezek az Általános Felhasználási Feltételek képezik a szerződést, ami kötelezi a TOP 5 LEGJOBB TÁRSKERESŐ OLDALT, minden felhasználóval szemben, akik regisztrálnak a szolgáltatásra; ezek elsőbbséget élveznek az összes többi felhasználási feltétellel szemben.

1. Cikkely - Fogalommeghatározások
Az alul meghatározott fogalmak az alábbi általános jelentéssel bírnak:

« Űrlapok »szervezett kérdések készlete, amelyek a szükséges előfeltételeket alkotják a webhelyen a biztosítótársaságok ajánlatainak összehasonlítására és a besorolásukhoz.

« Felhasználó »: a webhelyet böngésző és / vagy a szolgáltatást igénybe vevő személy.

2. Cikkely - A TOP 5 A LEGJOBB TÁRSKERESŐ OLDAL általános felhasználási feltételei
A felhasználó csak akkor részesülhet a webhely szolgáltatásaiban, ha elfogadja ezeket az általános feltételeket. Mivel ezek az értékesítési feltételek bármikor módosíthatók és kötelezik a Felhasználót, ezért tanácsos rendszeresen átolvasni őket. A felhasználó tudomásul veszi, hogy az ADTHINK MEDIA-tól megkapta az ajánlott szolgáltatásokkal kapcsolatos összes szükséges információt, és fenntartás nélkül elfogadja ezeket az általános feltételeket.

Így a felhasználó tudomásul veszi:

miután elolvasta azokat a feltételeket, amelyek alapján a TOP 5 LEGJOBB TÁRSKERESŐ OLDAL működik, ideértve ezen általános felhasználási feltételeket is, és megértette azokat, jogilag képes a szerződéskötésre;

teljesítve a szükséges műszaki előfeltételeket, amelyekbe beelegyezett, beleegyezik abba, hogy a TOP 5 LEGJOBB TÁRSKERESŐ OLDALT ezen általános felhasználási feltételeknek megfelelően használja.
A felhasználó tudomásul veszi és elfogadja, hogy a jelen feltételek elfogadásához nem szükséges aláírni őket, és hogy a Honlap bármilyen jellegű használatára vonatkoznak ezek az Általános Felhasználási Feltételek.

3. Cikkely - A szolgáltatás célja
A TOP 5 LEGJOBB TÁRSKERESŐ OLDAL az internetfelhasználók számára információs szolgáltatást kínál a fő társkereső oldalak (a továbbiakban: „társkereső oldalak”) által kínált tarifákról és szolgáltatásokról, és lehetővé teszi számukra, hogy összehasonlítsák őket egymással a keresési kritériumok alapján, amelyeket az egyes felhasználók adnak meg, a kitöltött kérdőívek megválaszolásával, vagy egy egyszerű összehasonlító diagram készítésével egy vagy több kattintással.

4. cikkely - A szolgáltatás igénybevétele
Egyszerű vagy részletes űrlap esetén a kért információk kötelezőek és nélkülözhetetlenek a TOP 5 legjobb társkereső oldal számára, hogy a legrelevánsabb ajánlatokat tudja tenni. Ezért a felhasználó vállalja, hogy az űrlap kitöltésénél pontos és teljes információkat ad meg.

Az adatok elmulasztása és / vagy pontatlan információk megadása a nyomtatványokba a weboldalon közzétett ajánlatok érvénytelenségét eredményezhetik: az ajánlatokat a Társkereső oldalak kínálják, a Felhasználó által szolgáltatott információk alapján, következésképpen, ha az információ pontatlan, a megjelenített ajánlat a Felhasználó számára többé nem lesz érvényes vagy releváns;

A TOP 5 TÁRSKERESŐ OLDAL tehát nem vállal semmiféle felelősséget a Felhasználó által megadott információk elmulasztásával és / vagy pontatlanságával kapcsolatos következményekért, amelyeket a Felhasználó elismer és elfogad.

Az ajánlatok a weboldalon vannak bemutatva a Társkereső oldalak és partnereik által, a közzétételkor megadott információk alapján. Annak ellenére, hogy nagy figyelmet szentelünk az adatok gyűjtésével és frissítésével kapcsolatos tevékenységekre, a webhelyek által bemutatott információk és eredmények tartalmazhatnak hibákat, amelyek semmilyen módon nem terhelik az üzemeltetőt.

5. cikkely - A szolgáltatás és az egyes társkereső oldalak kapcsolata
A TOP 5 LEGJOBB TÁRSKERESŐ OLDALON keresztül elérhető termékeket és szolgáltatásokat kínáló társkereső oldalak olyan vállalatok, amelyek függetlenek a TOP 5 LEGJOBB TÁRSKERESŐ OLDALAKTÓL. Az a tény, hogy a szolgáltatás közzéteszi az említett termékeket és szolgáltatásokat, önmagában nem számít ajánlásnak, és nem propagálja az áruk vagy szolgáltatások megvásárlását.

A Felhasználó üzleti kapcsolata ezekkel a társkereső oldalakkal, vagy az általa szervezett promóciókban való részvétele, ideértve a szolgáltatások fizetését, vagy az ilyen tranzakciókkal kapcsolatos bármely egyéb feltételt, garanciát vagy nyilatkozatot, közvetlenül a Felhasználó és az ezeket a szolgáltatásokat kínáló társkereső oldal között megy végbe, anélkül, hogy a TOP 5 LEGJOBB TÁRSKERESŐ OLDAL bármely felelősséget vállalna ezen szolgáltatások nyújtásáért. A Felhasználó tudomásul veszi, hogy mivel a TOP 5 A LEGJOBB TÁRSKERESŐ OLDAL nem ellenőrzi az egyes társkereső oldalak weboldalait, a TOP 5 LEGJOBB TÁRSKERESŐ OLDAL nem vállal semmilyen felelősséget az ezen társkereső oldalakon elérhető tartalom, hirdetések, termékek, szolgáltatások vonatkozásában. Ide tartozik az ezen társkereső oldalak által összegyűjtött személyes adatok gyűjtése, terjesztése vagy bármilyen jellegű felhasználása.

Ennek megfelelően a Felhasználó tudomásul veszi, hogy a TOP 5 LEGJOBB TÁRSKERESŐ OLDAL nem felelős semmilyen veszteségért vagy kárért, amely ebből a kapcsolatból származik, vagy tágabb értelemben a Szolgáltatásban jelenlévő hirdetőkkel való kapcsolatból.

Ezenkívül a Felhasználó tudomásul veszi, hogy a TOP 5 LEGJOBB TÁRSKERESŐ OLDAL nem tehető felelőssé semmilyen bizonyított vagy állítólagos kárért vagy veszteségért, amelyek a felhasználásból vagy azzal összefüggésben merülnek fel, vagy azzal, hogy megbíznak az ezen a külső oldalon elérhető tartalomban, árukban vagy szolgáltatásokban.

6. Cikkely - A szolgáltatás felelőssége
Általános felelősség
A TOP 5 LEGJOBB TÁRSKERESŐ OLDAL által mutatott eredmények a Felhasználók által megadott válaszoktól függenek, ami kizárólag a felhasználó felelőssége, a webhely nem tudja ellenőrizni a megadott válaszok valódiságát vagy pontosságát. Ha a Felhasználó téves vagy pontatlan információkat ad meg, a webhely által nyújtott szolgáltatás egésze vagy egy része valószínűleg nem felel majd meg a Felhasználó elvárásainak.

Technikai szolgáltatóként a TOP 5 LEGJOBB TÁRSKERESŐ OLDAL nem ellenőrzi a Társkereső oldalak által továbbított információk tartalmát, beleértve az árakat; Ennek eredményeként a TOP 5 LEGJOBB TÁRSKERESŐ OLDAL nem felelős a webhelyen előállított tartalomért, és a webhelyen kínált ajánlatok semmiképpen sem tekinthetők határozottnak, véglegesnek vagy kötelező érvényűnek az alkalmazandó webhelyre nézve. Ezért a Felhasználó kizárólagos felelőssége, hogy gondosan olvassa el társkereső oldal által kínált Általános és Különleges Feltételeket, valamint az Árazási feltételeket, amelyek az egyetlen kötelező érvényű dokumentumok, amelyeknek szerződéses értékük van a kiválasztott társkereső oldallal.

A TOP 5 LEGJOBB TÁRSKERESŐ OLDAL nem kínálhat teljes mértékű felvilágosítást az összes felsorolt táskeresőoldalról és azok ajánlatairól, csak korlátozott számú ajánlatot. Ezért a Felhasználó tudomásul veszi és elfogadja, hogy a Szolgáltatás célja nem az oldalak teljeskörű bemutatása és a piacon kínált összes társkereső oldal szolgáltatásainak bemutatása, hanem csak egy bizonyos számú társkereső oldal korlátozott bemutatása. Hasonlóképpen, a felhasználó tájékoztatva van, hogy a TOP 5 LEGJOBB TÁRSKERESŐ OLDAL semmilyen módon nem kínál tanácsot a társkereső oldalak megválasztására vonatkozóan: A Felhasználó tudomásul veszi, hogy minden körülmények között ő marad a választott webhely és / vagy a választott szolgáltatások egyetlen bírája. A TOP 5 LEGJOBB TÁRSKERESŐ OLDAL célja nem az, hogy mentesítse a felhasználót attól, hogy saját kutatásokat végezzen ezen a téren, hanem hogy a saját tapasztalatain alapuljon az adott webhely, szolgáltatásai és árai megítélése.

A Társkereső oldalak árazási feltételei megváltozhatnak, ezért a TOP 5 LEGJOBB TÁRSKERESŐ OLDAL nem vállal felelősséget a webhelyen említett árak és a kiválasztott webhely által ténylegesen kínált árak közötti eltérések esetén.

A TOP 5 LEGJOBB TÁRSKERESŐ OLDALON feltüntetett társkereső oldalaknak nincs semmiféle kötelezettségük a webhely felhasználója felé: hogy kedvező eredményt kínáljanak a számlanyitási, hitel- vagy szolgáltatáskérés esetén, azt saját belátásuk szerint döntik el. Hasonlóképpen, a TOP 5 LEGJOBB TÁRSKERESŐ OLDALON, amely nem köteles tanácsot adni, és semmilyen aktív szerepet nem vállal a társkereső oldalak tagjainak kiválasztásában, semmilyen tekintetben sem lehet felelősségre vonni.

Műszaki felelősség
A TOP 5 LEGJOBB TÁRSKERESŐ OLDALHOZ való kapcsolódás, használat vagy részvétel azt jelenti, hogy a Felhasználó teljes mértékben ismeri és tisztában van az internet korlátaival, ami az adatátvitelt, a vírusok elleni védelmet és az internettel kapcsolatos más korlátokat illeti. Pontosabban, a vállalat nem tehető felelőssé a résztvevőknek, számítógépes berendezéseiknek és az azokban tárolt adatoknak okozott anyagi és egyéb károkért, illetve a személyes, szakmai vagy kereskedelmi tevékenységeikkel kapcsolatban felmerülő következményekért. Hasonlóképpen, a Társaság nem vonható felelősségre abban az esetben, ha egy vagy több felhasználó nem tud csatlakozni a webhelyhez, vagy nem tudja használni a szolgáltatásokat technikai hibák vagy bármely probléma miatt, különös tekintettel a hálózat leterhelődésére, és / vagy a Felhasználó számítógépes berendezéseinek meghibásodása.

Az információtechnológia jelenlegi helyzetében a TOP 5 LEGJOBB TÁRSKERESŐ OLDAL nem vonható felelősségre különösen a következők esetében (nem teljes lista):

az internet használatához kapcsolódó számítógépes kapcsolatok vagy hálózatok meghibásodása,
a számítógépes vagy telefonos hálózatok ideiglenes vagy tartós meghibásodása,
a résztvevő számítógépes berendezésének ideiglenes vagy tartós meghibásodása,
a résztvevő szoftverének ideiglenes vagy tartós hibája,
a résztvevő számítógépes berendezéseinek okozott kár,
az internetes hálózat működési hibái, amelyek hibákat eredményeznek a webhelyen kínált szolgáltatások adminisztrációjában, biztonságában, integritásában vagy kezelésében,
a webhely programjának változása, amely a webhely frissítését és / vagy ideiglenes elérhetetlenségét okozza,
a felhasználó adatainak vagy beállításainak esetleges elvesztése,
a számítógépes vírus okozta következmények és károk,
problémák a felhasználói bejelentkezéssel kapcsolatban,
a webhely oldalain megjelenő külső hirdetési URL-ek,
a TOP 5 LEGJOBB TÁRSKERESŐ OLDAL weboldalhoz kapcsolódó különféle webhelyek tartalma.

Ezenkívül a TOP 5 LEGJOBB TÁRSKERESŐ OLDAL nem vállal felelősséget a következők (nem teljes lista) esetén: az ajánlott oldalak egy vagy több szolgáltatásainak indoklás és értesítés nélküli módosítása, felfüggesztése, visszavonása vagy halasztása. Ilyen esetben a TOP 5 LEGJOBB TÁRSKERESŐ OLDAL semmilyen módon nem vonható felelősségre, és a felhasználók nem igényelhetnek kártérítést.

A hipertext linkek hivatkozhatnak más webhelyekre is, mint a TOP 5 LEGJOBB TÁRSKERESŐ OLDAL. A felhasználóknak azt tanácsoljuk, hogy legyenek tisztában a többi említett webhely feltételeivel, a Társaság nem vonható felelősségre abban az esetben, ha az említett többi webhely tartalma megsérti a hatályos törvényi és / vagy szabályozási rendelkezéseket.

A TOP 5 A LEGJOBB TÁRSKERESŐ OLDAL jogosult a Szolgáltatás megfelelő működéséhez szükséges karbantartási műveletek elvégzésére, és kötelezettséget vállal arra, hogy lehetőség szerint korlátozza ezek időtartamát és lépéseket tesz abban az időszakban, amelyben ezek a kellemetlenségek felmerülnek. Az ilyen műveletek esetében a felhasználó nem követelhet kártérítést.

7. cikkely - Szolgáltatási garancia
A TOP 5 LEGJOBB TÁRSKERESŐ OLDAL vállalja, hogy megfelelő lépéseket hajt végre a rá háruló kötelezettségek teljesítése érdekében, a jelen Általános Felhasználási Feltételekkel összhangban. Ezért az TOP 5 legjobb társkereső oldal - az itt feltüntetett kötelezettségvállalások vonatkozásában - csak a szolgáltatás elérhetőségére és működtetésére vonatkozóan tartja be.

Kivéve, ha ezt a korlátozást törvény tiltja, a TOP 5 LEGJOBB TÁRSKERESŐ OLDAL semmilyen módon nem tehető felelőssé bármilyen közvetlen, közvetett, különleges, különös, következményes vagy véletlen károkért.

8. Cikkely - Személyes adatok gyűjtése
A TOP 5 LEGJOBB TÁRSKERESŐ OLDAL a webhelyek összehasonlító szolgáltatásainak részeként vállalja, hogy tiszteletben tartja a természetes személyekre vonatkozó alapelveket és figyelembe veszi az általános adatokra vonatkozó hatályos jogszabályokat és jogokat is, az adatvédelmi rendelet (GDPR) és az Adatvédelmi törvény alapján.

Az összegyűjtött információkat a személyes adatok feldolgozása során a TOP 5 LEGJOBB TÁRSKERESŐ OLDAL az összehasonlított oldal részeként használja. Tájékoztatjuk a felhasználót, hogy a TOP 5 LEGJOBB TÁRSKERESŐ OLDAL, mint adatkezelő, személyes adatok feldolgozását végzi az összehasonlított oldalak látogatottságának elemzése céljából, a nem névleges műszaki adatokra alapozott statisztikai elemzések alapján, a kínált tartalom javítása érdekébe. A kérdőív segítségével begyűjtött adatok esetében, például a társaságunkkal való kapcsolattartásra vonatkozóan, ezt a felhasználó érdekeit nézve dolgozza fel.

Mivel a Szolgáltatás célja, hogy megkönnyítse a felhasználók böngészését, és összehasonlító ajánlatokat tegyen lehetővé, amelyek számukra érdekesek lehetnek, cookie-kat használnak a tartalom javításának és személyre szabásának érdekében. A felhasználónak lehetősége van ezeket a „cookiekat” elutasítani, ha ennek megfelelően állítja be az internetes böngészőjét.
Az összegyűjtött adatokat az egyes oldalak céljainak megfelelő ideig tárolják. A személyes alkalmazások kezelésére vonatkozó adatokat a kezelésükhöz szükséges időtartamig, és szükség esetén további lehetséges időtartamra, a későbbi szerződéskötések meghosszabbítása esetén, a jogi kötelezettségeinkkel és a jogaink megőrzéséhez szükséges időtartammal tároljuk, valamint szükség esetén információkat küldünk az ajánlatainkról.

Annak érdekében, hogy tisztában legyen az általános adatvédelmi rendelettel (GDPR) összhangban lévő jogaival, kérjük, olvassa el az ezen a weboldalon elérhető személyes adatok védelmére vonatkozó szabályokat, vagy keresse fel az ADTHINK honlapján elérhető, az http://www.adthink.com weboldalon elérhető információkat a Személyes adatok védelme címsor alatt. A személyes adatok védelmével, az Ön jogaival és / vagy az általunk végzett feldolgozással kapcsolatos, a GDPR, a módosított adatvédelmi törvény vagy a jelen irányelv alkalmazásával kapcsolatos kérelmek, valamint bármely, a személyes jellegű adattokkal kapcsolatos kérdést, választása szerint írásban vagy szóban is felteheti, az alábbi elérhetőségeken keresztül, hogy a lehető leghamarabb reagálhassunk rájuk.

E-mailben vagy postán:

Adthink.com
SA Service Protection des Données staffles
route des acacias 24, 1227 Carouge GE, Svájc
[email protected]

9. Cikkely - Szellemi tulajdon
Az ADTHINK MEDIA társaság és partnerei megkülönböztető tulajdonságait, például a domain neveket, védjegyeket, neveket, valamint a webhelyen megjelenő logókat a szellemi tulajdonról szóló törvény védi.

A TOP 5 LEGJOBB TÁRSKERESŐ OLDAL webhelyének tartalma, az általános felépítés, valamint a forráskódok és egyes, szövegek, képek és általánosságban az összes többi elem, amely a weboldalat alkotja, az ADTHINK MEDIA társaság kizárólagos tulajdonát képezi, vagy harmadik felekét, amelyek engedélyt kaptak rá. Ugyanez vonatkozik a szolgáltatást alkotó adatbázisokra is: ezeket a szellemi tulajdonról szóló törvény védi.

A fent felsorolt elemek közvetlen vagy közvetett, jogosulatlan és/ vagy jogellenes, vagy bármilyen más módon történő nyilvánosságra hozatala, felhasználása, módosítása, másolása bármely hasonló vagy más média által, az ADTHINK MEDIA részéről, vagy az érintett harmadik személy részéről jogi eljárásokat vonhat maga után.

10. Cikkely - Meggyőző bizonyítékok
A Felhasználó és A TOP 5 LEGJOBB TÁRSKERESŐ OLDAL között megegyezés született arról, hogy csak a TOP 5 LEGJOBB TÁRSKERESŐ OLDAL számítógépes szerverein mentett adatok szolgálnak meggyőző bizonyítékként, ahogyan a kapcsolat egyes részei valamit a szolgáltatással kapcsolatos számítógépes feldolgozás eredményeként nyert információk.

Ennek megfelelően megegyezés született arról, hogy a TOP 5 LEGJOBB TÁRSKERESŐ OLDAL - különösen pereskedés vagy jogi vita esetén - ezekre az elemekre támaszkodhat a bíróságon, bármilyen cselekedet, tény vagy mulasztás bizonyítása céljából, jogaik érvényesítése érdekében. Ezek a különféle elemek elfogadható, érvényes és megtámadható bizonyítékokat képeznek a részt vevő felek között, formájuktól és megjelenésüktől függetlenül. A TOP 5 LEGJOBB TÁRSKERESŐ OLDAL birtokában lévő adatok és bármely más dokumentum közötti eltérések esetén kifejezetten megállapodnak abban, hogy az említett adatok a felek között kötelező érvényűek.

11. Cikkely - Általános rendelkezések
A TOP 5 A LEGJOBB TÁRSKERESŐ OLDAL fenntartja a jogot, hogy ezeket a feltételeket átruházza a csoportban lévő bármelyik társaságra, amelyhez tartozik, akár az azt ellenőrző, akár annak ellenőrzése alatt álló társaságok számára.

Az a tény, hogy a TOP 5 A LEGJOBB TÁRSKERESŐ OLDAL esetleg nem igényelte ezen Általános Szerződési Feltételek bármelyik rendelkezésének alkalmazását, akár állandóan, akár ideiglenesen, az ő részéről nem tekinthető mentességnek.

12. Cikkely - Alkalmazandó jog és törvénykezés
A TOP 5 LEGJOBB TÁRSKERESŐ OLDAL, a webhely és a jelen Általános Felhasználási Feltételek a francia törvények hatálya alá tartoznak. Viták esetén a felek elsődlegesen minden erőfeszítést megtesznek a békés megoldás megtalálására. Az említett felek közötti békés megállapodás hiányában csak a TOP 5 LEGJOBB TÁRSKERESŐ OLDAL székhelye szerinti bíróság lehet az illetékes bíróság, kivétel nélkül.
A SZEMÉLYES ADATOK ADATVÉDELMI IRÁNYELVE

Ez a dokumentum képezi az ADTHINK Személyes adatok adatvédelmi irányelveit (a továbbiakban: „irányelvek”). Az átláthatósági követelmények keretein belül ezeket az irányelveket érthetővé és könnyen hozzáférhetővé tettük annak érdekében, hogy az (EU) 2016/679 európai általános adatvédelmi rendelet (a továbbiakban: GDPR) és a módosított adatvédelmi törvény alapján eleget tegyünk a kötelezettségeinknek. Az adatvédelmi irányelvek minden olyan természetes személy számára szólnak, aki kapcsolatban állnak a társaságunkkal, bármilyen személyes jellegű adatgyűjtés esetében, valamint mindenki számára, aki többet szeretne tudni azokról a szolgáltatásokról és vállalkozásokról, amelyeket cégünk ellenőriz vagy bíz meg a digitális hirdetési teljesítmény, az online szolgáltatások, az ügyfelek megszerzése és az e-mail megoldások területén. Ennek az irányelvnek a változataként az ADTHINK különféle vállalkozásai szeretik felhívni az ügyfeleik figyelmét a személyes adatok adatvédelmi politikájára, amikor közvetlen kapcsolatba lépnek velük. Az irányelvek különféle eszközökkel, természetes személyek számára is elérhetők (webhelyek, alkalmazások vagy mobiltelefon-szolgáltatások ...).

Mivel az ADTHINK vállalkozásai arra késztethetik a társaságot, hogy harmadik felekkel együttműködve végezzen adatfeldolgozást anélkül, hogy a társaságunkkal érintett természetes személyekkel közvetlen kapcsolatban állna, felkérjük Önöket, hogy forduljanak közvetlenül hozzájuk, hogy megismerjék politikájukat, vagy bármilyen kéréssel forduljanak feléjük, az Önöket érintő adatok feldolgozásával kapcsolatban.

Ezen dokumentum I. része általános információként bemutatja a GDPR alapelveit és követelményeit, amelyeket az ADTHINK minden adatgyűjtés és -feldolgozás során tiszteletben tart. A II. és III. rész meghatározza az ADTHINK által szigorúan elvégzett feldolgozást egyértelműen megadott helyzetekben, valamint az egyének azon jogait, amelyeket cégünk vállal betartani. A IV. rész meghatározza az egyének számára rendelkezésre álló eszközöket a személyes adatok védelmével kapcsolatos kérdések megválaszolására.

Mivel az irányelvek változhatnak, kérjük Önt, hogy rendszeresen ellenőrizze őket.

1 - Az ADTHINK a személyes jellegű adatokat a GDPR elveivel és követelményeivel összhangban gyűjti és dolgozza fel. A GDPR alkalmazásában a személyes jellegű adatok minden olyan információt magukba foglalnak, amelyek alapján egy természetes személy azonosított, vagy közvetlenül vagy közvetetten azonosítható. A feldolgozás magába foglalja azokat az adatokra alkalmazott műveleteket, amelyek a jelen irányelv II. részében meghatározott helyzetekhez és célokhoz illenek. Az ADTHINK az adatok feldolgozása érdekében törvényes, explicit és legitim célokat valósít meg, tisztességes folyamatok által, szolgáltatások kínálásával saját célra vagy partnereinek érdekében.

Figyelembe véve a GDPR általános követelményeit, adatfeldolgozás esetén:

Arra törekszünk, hogy adatokat gyűjtsünk és dolgozzunk fel az érintett szolgáltatások és előnyök szigorú keretein belül, törvényes, explicit és legitim célok érdekében, tisztességes folyamatok által, hogy szolgáltatásokat és előnyöket nyújtsunk; Amikor a személyes jellegű adatokat közvetlenül begyűjtjük, meghatározzuk, hogy az ezekkel való rendelkezés normatív vagy szerződéses jellegű, befolyásolja-e a szolgáltatás előnyeit vagy a szerződés kimenetét, és azt, hogy az érintett személy köteles-e személyes jellegű adatokat szolgáltatni, és meghatározzuk az adatok elmulasztásának lehetséges következményeit is;
Az eset felmerülésekor jelezzük az automatizált döntéshozatal létezését, beleértve a profilozást is, a mögöttes logikával kapcsolatos hasznos információk feltüntetésével, csak úgy, mint az ilyen lehetséges feldolgozás fontosságával és várható következményeivel kapcsolatos információkat az érintett személy számára;
Amennyiben szándékunkban áll a személyes jellegű adatok későbbi felhasználása más célra, mint amelyre az adatokat összegyűjtötték, előzetesen információt szolgáltatunk az egyéneknek erről a másik célról, valamint minden egyéb információt, ami szükséges ahhoz, hogy átlátható és érthető legyen.
A korlátozott adatokat az engedélyezett címzettekkel kommunikáljuk, beleértve a cégünk hivatalos szolgáltatásait, valamint a szolgáltatások nyújtásában részt vevő partnereket;
Beleegyezünk abba, hogy átláthatóságot biztosítunk az egyénektől származó megfelelő információkkal együtt minden adatgyűjtés során, amikor az adatokat megkapjuk maguktól az érintett személyektől, esetleg harmadik felektől vagy technológiáktól;
Beleegyezünk
a feldolgozás minimalizálásába,
az adatok rendszeres frissítésének bebiztosításába,
az adatok arányos megőrzésének elvégzésébe, a szerződéses vagy működési követelmények által meghatározott kritériumok szerint, különösen a feldolgozás céljára, vagy hogy teljesítsük a szabályozási kötelezettségeinket, az alkalmazandó joggal összhangban,
az adatok címzettjeivel és az alvállalkozókkal fenntartott kapcsolatok ápolásába minden megfelelő eszközzel a jogi kötelezettségeink tiszteletben tartásának érdekében,
az Európai Unión kívüli országba történő esetleges adattovábbítás esetén minden lehetséges intézkedést megteszünk a GDPR előírásainak megfelelően, garantálva az Európában alkalmazandó előírások betartását,
ismertetjük a kollégákat a személyes adatok védelmének és titkosságának követelményeivel,
bebiztosítjuk a biztonságos adatkezelést,
figyelembe vesszük a természetes személyeknek az alkalmazandó rendeletek alapján biztosított összes jogát.
Az ADTHINK keretein belül a személyes jellegű adatok védelmére vonatkozó törvény alapelveinek és követelményeinek ismeretét szervezeti és technikai intézkedések kísérik, különösképp a tervezéstől kezdődőleg (a tervezés adatvédelme) és az alapértelmezett (alapértelmezett adatvédelem)-re vonatkozóan annak érdekében, hogy a GDPR rendelkezéseit hatékonyan, a kötelezettségvállalásokkal összhangban beartsuk, működési garanciákat nyújtva.

2- Az ADTHINK által végzett személyes adatok feldolgozása egyértelműen azonosítható helyzetekben
A- Az ügyfelekkel fenntartott kereskedelmi kapcsolat és a kilátások kezelésének keretein belül
Az ADTHINK adatgyűjtést végez annak érdekében, hogy kapcsolatot létesítsen ügyfeleivel és tevékenysége iránt érdeklődőkkel. Ez egy vállalati cél, amely lehetővé teszi számunkra a szerződéses kapcsolatok fenntartását és kezelését, valamint az érdekeltekkel való kapcsolat fenntartását.

A különféle tevékenységeket bemutató különféle internetes webhelyek kivitelezésének részeként az ADTHINK adatgyűjtő űrlapokat telepít a kapcsolattartó szakaszokban, valamint sütiket vagy nyomkövető technológiákat is telepíthet, amelyek célja a webhelyek látogatói elvárásainak megértése és a felkínált tartalom fejlesztése.

A sütik valószínűleg automatikusan beállítódnak a felhasználó internetes böngészőszoftverében, és a használt eszközben tárolódnak. A kirakat webhelyeken használt sütik a böngészési sütik kategóriájába tartoznak, amelyek lehetővé teszik a statisztikai konzultációs vizsgálatok elvégzését. A paraméterezés lehetőségeinek megértése érdekében a felhasználót felkérjük, hogy olvassa el a francia felügyeleti hatóság, a Nemzeti Adatvédelmi Bizottság (a Nemzeti Adatvédelmi Bizottság és a Libertés Nemzeti Bizottság) által javasolt oktatási magyarázatokat: http: //www.cnil .fr.

B- A digitális reklámtevékenység keretein belül
Az ADTHINK az adatfeldolgozást saját számlájára, a digitális hirdetési szolgáltatások működtetése érdekében, valamint a hirdetők és az internetes honlapok kiadói számára nyújtott szolgáltatások körében végzi.

Ebben az összefüggésben az ADTHINK adatfeldolgozást végez a személyre szabás, a kiválasztás és a szerkesztői tartalom terjesztése céljából, hogy az internetes felhasználók érdekeire reagáljon, összhangban a hirdetők és az internetes weboldal üzemeltetői által kitűzött célokkal. Az érdeklődési körökre vonatkozó információgyűjtések ebben az összefüggésben kapcsolódnak a korábban esetleg összegyűjtött adatokhoz az adaptált reklámok kiválasztása és terjesztése, majd terjesztésének és hatékonyságának értékelése céljából. Az adatfeldolgozás jelzi a megjelenített hirdetések számát és azok gyakoriságát annak érdekében, hogy megismerjék az egyének reakcióját a megjelenített hirdetésekkel kapcsolatban.


C- Az ügyfélszerzés keretein belül
Az ADTHINK az adatfeldolgozást a promóciós programok telepítésével összefüggésben végzi, versenyek szervezése alapján, valamint termékek és szolgáltatások összehasonlító webhelyeinek felállításával összefüggésben.

D- A kampányok e-mailben és hírlevelekkel történő küldése a szolgáltatáson belül
A reklámkampányok e-mailben történő küldése és a levelezőlisták kezelése terén az ADTHINK speciális kiszervezési szolgáltatást kínál, technikai eszközöket biztosít, amelyek lehetővé teszik az ügyfelek számára, hogy saját ellenőrzésük alatt e-mail címek adatbázisát kezeljék, reklámkampányokat küldjenek, és a végrehajtott felmérési kampányok eredményeit kimutassák.

3- ADTHINK elismeri az egyéneknek a GDPR-ből fakadó jogainak érvényesítését az általuk érvényesíteni kívánt igényeknek megfelelően, és vállalja, hogy minden igényt a lehető leghamarabb figyelembe vesz.

E tekintetben a természetes személyek rendelkeznek olyan jogrendszerrel, amely eseti alapon alkalmazandók, figyelembe véve a feldolgozás körülményeit és az ADTHINK-el fennálló kapcsolatukat. Ezek a jogok a következők:

Az információszolgáltatáshoz való jog, ha a személyes jellegű adatokat közvetlen vagy közvetett módon gyűjtik;
Hozzáférési jog, amely lehetővé teszi az egyének számára, hogy az adatkezelőtől megerősítést szerezzenek arról, hogy a rájuk vonatkozó személyes adatok feldolgozásra kerülnek vagy nem, és ha igen, hozzáférés az ilyen személyes jellegű adatokhoz;

Javítási és törlési jog, amely lehetővé teszi az egyének számára, hogy a lehető leghamarabb elérjék a pontatlan személyes adatok módosítását, és - a feldolgozás céljainak figyelembevételével - az adatok kitöltésének jogát, ideértve kiegészítő nyilatkozat benyújtását is, valamint a törléshez való jogot, amely lehetővé teszi a személyes jellegű adatok mielőbbi törlését bizonyos indokok esetén;

Jog, ami vonatkozik a feldolgozás korlátozott időtartamára, amikor bizonyos elemek alkalmazandók, mint például a személyes jellegű adatok pontosságának esetleges megtámadása, a személy által kifogásolt jogellenes adatkezelés, vagy a feldolgozás szükségessége esetén az érintett személy adatai a jogok bíróságon történő megállapítása, gyakorlása vagy védelme érdekében, illetve az adatkezelő által az érintett személy adataival szemben érvényes jogos indokok esetleges prevalenciájának ellenőrzése esetén;

Tiltakozási jog, bizonyos mértékig, az alkalmazandó jogszabályokkal összhangban, az esetleges automatizált egyéni döntéshozatal esetén, az adott személy helyzetétől függően;
Jog arra, hogy az adatai nem képezik kutatás tárgyát.


4- Hogyan gyakorolhatja jogait az ADTHINK segítségével? Hogyan lehet kapcsolatba lépni velünk a személyes adatok védelmére vonatkozó irányelveinkkel kapcsolatban?
Az ADTHINK vállalja, hogy megvizsgál minden olyan kérelmet, amely megkönnyíti a GDPR által elismert jogok gyakorlását. A válaszokat tömör, átlátható, érthető és könnyen hozzáférhető módon, egyértelmű és egyszerű módon nyújtja be Önnek.

Ezenkívül az információkat írásban vagy más módon is megkaphatják, ideértve adott esetben elektronikus úton történőleg is, vagy ha kérését ezen az űrlapon nyújtják be.

Kérésére az információkat szóban is meg lehet adni, feltéve, hogy személyazonosságát valami módon bizonyítja.

Az Ön jogaival és / vagy az általunk végzett feldolgozással kapcsolatban, a GDPR, a módosított adatvédelmi törvénnyel, a jelen irányelv alkalmazásával, valamint a személyes adatokkal kapcsolatos kérdéseket választása szerint írásban vagy szóban, az alábbi elérhetőségi adatok felhasználásával adja meg, hogy mihamarabb válaszolhassunk:

Postán keresztül:
Adthink.com
SA Service Protection des Données personnelles
79 Rue François Mermet, 69160 Tassin-la-Demi-Lune, France
[email protected]

Copyright 2021©amornyila.hu