backtolist

HáT

Logo

A SZEMÉLYES ADATOK ADATVÉDELMI IRÁNYELVE

Ez a dokumentum képezi az ADTHINK Személyes
adatok adatvédelmi irányelveit (a továbbiakban:
„irányelvek”). Az átláthatósági követelmények
keretein belül ezeket az irányelveket érthetővé és
könnyen hozzáférhetővé tettük annak érdekében,
hogy az (EU) 2016/679 európai általános
adatvédelmi rendelet (a továbbiakban: GDPR) és a
módosított adatvédelmi törvény alapján eleget
tegyünk a kötelezettségeinknek. Az adatvédelmi
irányelvek minden olyan természetes személy
számára szólnak, aki kapcsolatban állnak a
társaságunkkal, bármilyen személyes jellegű
adatgyűjtés esetében, valamint mindenki számára,
aki többet szeretne tudni azokról a
szolgáltatásokról és vállalkozásokról, amelyeket
cégünk ellenőriz vagy bíz meg a digitális hirdetési
teljesítmény, az online szolgáltatások, az ügyfelek
megszerzése és az e-mail megoldások területén.
Ennek az irányelvnek a változataként az ADTHINK
különféle vállalkozásai szeretik felhívni az ügyfeleik
figyelmét a személyes adatok adatvédelmi
politikájára, amikor közvetlen kapcsolatba lépnek
velük. Az irányelvek különféle eszközökkel,
természetes személyek számára is elérhetők
(webhelyek, alkalmazások vagy mobiltelefon-
szolgáltatások ...).
Mivel az ADTHINK vállalkozásai arra késztethetik a
társaságot, hogy harmadik felekkel együttműködve
végezzen adatfeldolgozást anélkül, hogy a
társaságunkkal érintett természetes személyekkel
közvetlen kapcsolatban állna, felkérjük Önöket,
hogy forduljanak közvetlenül hozzájuk, hogy
megismerjék politikájukat, vagy bármilyen kéréssel
forduljanak feléjük, az Önöket érintő adatok
feldolgozásával kapcsolatban.
Ezen dokumentum I. része általános
információként bemutatja a GDPR alapelveit és
követelményeit, amelyeket az ADTHINK minden
adatgyűjtés és -feldolgozás során tiszteletben tart.
A II. és III. rész meghatározza az ADTHINK által
szigorúan elvégzett feldolgozást egyértelműen
megadott helyzetekben, valamint az egyének azon
jogait, amelyeket cégünk vállal betartani. A IV. rész
meghatározza az egyének számára rendelkezésre

means available to individuals for answers to
any questions about the Policy on the
protection of data of a personal nature.
As the policy is subject to change, we invite you
to refer to it regularly.
1 - Data of a personal nature is collected and
processed by ADTHINK in accordance with the
principles and requirements of the GDPR
For the purposes of the GDPR, data of a
personal nature is defined as any information
relating to an identified or directly or indirectly
identifiable natural person. Processing is the
operations applied to data that fit into the
situations and purposes specified within Part II
of this policy. ADTHINK processes data in order
to fulfill lawful, explicit, and legitimate
objectives and purposes, according to fair
processes for the purpose of providing services
for its own account or those of its solutions and
services client partners.
Taking into account the general requirements
of the GDPR, in the case of data processing:
We strive to collect and process data within the
strict scope of the provision of the services and
benefits concerned, for lawful, explicit, and
legitimate objectives and purposes, according
to fair processes, to provide services and
benefits;
temporary or permanent failure of computer or
telephone networks,When we carry out the
direct collection of data of a personal nature,
we specify whether its provision is of a
regulatory or contractual nature or whether it
affects the benefit of a service or the outcome
of a contract and whether the affected person
is obliged to provide the data of a personal
nature, and we also specify the possible
consequences of non-provision of data;
When the case arises, we indicate the existence
of automated decision-making, including
profiling, with the indication of useful
information regarding the underlying logic, as
well as the importance and expected
consequences of such possible processing for
the affected person;
In the event of any intention to carry out a
possible later processing of data of a personal
nature for a purpose other than that for which

álló eszközöket a személyes adatok védelmével
kapcsolatos kérdések megválaszolására.
Mivel az irányelvek változhatnak, kérjük Önt, hogy
rendszeresen ellenőrizze őket.
1 - Az ADTHINK a személyes jellegű adatokat a
GDPR elveivel és követelményeivel összhangban
gyűjti és dolgozza fel. A GDPR alkalmazásában a
személyes jellegű adatok minden olyan információt
magukba foglalnak, amelyek alapján egy
természetes személy azonosított, vagy közvetlenül
vagy közvetetten azonosítható. A feldolgozás
magába foglalja azokat az adatokra alkalmazott
műveleteket, amelyek a jelen irányelv II. részében
meghatározott helyzetekhez és célokhoz illenek. Az
ADTHINK az adatok feldolgozása érdekében
törvényes, explicit és legitim célokat valósít meg,
tisztességes folyamatok által, szolgáltatások
kínálásával saját célra vagy partnereinek
érdekében.
Figyelembe véve a GDPR általános követelményeit,
adatfeldolgozás esetén:
Arra törekszünk, hogy adatokat gyűjtsünk és
dolgozzunk fel az érintett szolgáltatások és előnyök
szigorú keretein belül, törvényes, explicit és legitim
célok érdekében, tisztességes folyamatok által,
hogy szolgáltatásokat és előnyöket nyújtsunk;
Amikor a személyes jellegű adatokat közvetlenül
begyűjtjük, meghatározzuk, hogy az ezekkel való
rendelkezés normatív vagy szerződéses jellegű,
befolyásolja-e a szolgáltatás előnyeit vagy a
szerződés kimenetét, és azt, hogy az érintett
személy köteles-e személyes jellegű adatokat
szolgáltatni, és meghatározzuk az adatok
elmulasztásának lehetséges következményeit is;
Az eset felmerülésekor jelezzük az automatizált
döntéshozatal létezését, beleértve a profilozást is,
a mögöttes logikával kapcsolatos hasznos
információk feltüntetésével, csak úgy, mint az ilyen
lehetséges feldolgozás fontosságával és várható
következményeivel kapcsolatos információkat az
érintett személy számára;
Amennyiben szándékunkban áll a személyes jellegű
adatok későbbi felhasználása más célra, mint
amelyre az adatokat összegyűjtötték, előzetesen
információt szolgáltatunk az egyéneknek erről a
másik célról, valamint minden egyéb információt,
ami szükséges ahhoz, hogy átlátható és érthető
legyen.

the data was collected, we provide information
to the individuals in advance about this other
purpose and any other information necessary
for it to be understood in a transparent way;
We communicate restricted data to authorized
recipients, including our company’s authorized
services as well as the partners involved in the
provision of services;
We agree to ensure processing transparency
with appropriate information from individuals
in all cases of collection, when the data is
received from the individuals themselves or
possibly originating from third parties or
technologies;
We agree
to minimize processing,
to ensure the regular update of the data,
to carry out commensurate preservation of the
data according to criteria determined in
particular with regard to the purpose of the
processing, contractual or operational
requirements, or to meet our regulatory
obligations, all in compliance with applicable
law,
to manage relations with the recipients of data
and subcontractors by all proper means to
ensure the respect of our legal obligations,
in the case of a possible transfer of data to a
country located outside the European Union, to
take all possible measures, in accordance with
the requirements of the GDPR, guaranteeing
compliance with the regulations applicable in
Europe,
to make colleagues aware of the requirement
for the protection of data of a personal nature
and its confidentiality,
to ensure the security of the processing and of
the data,
to take into account all the rights granted to
natural persons under applicable regulations.
Within ADTHINK, awareness of the principles
and requirements of the law regarding
protection of data of a personal nature is
accompanied by organizational and technical
measures, particularly starting with the design
(privacy by design) and by default (Privacy by
default) in order to apply the provisions of the
GDPR in an effective manner, in accordance
with the commitments and to provide
operational guarantees.
2- The processing of data of a personal nature

A korlátozott adatokat az engedélyezett
címzettekkel kommunikáljuk, beleértve a cégünk
hivatalos szolgáltatásait, valamint a szolgáltatások
nyújtásában részt vevő partnereket;
Beleegyezünk abba, hogy átláthatóságot
biztosítunk az egyénektől származó megfelelő
információkkal együtt minden adatgyűjtés során,
amikor az adatokat megkapjuk maguktól az
érintett személyektől, esetleg harmadik felektől
vagy technológiáktól;
Beleegyezünk
a feldolgozás minimalizálásába,
az adatok rendszeres frissítésének bebiztosításába,
az adatok arányos megőrzésének elvégzésébe, a
szerződéses vagy működési követelmények által
meghatározott kritériumok szerint, különösen a
feldolgozás céljára, vagy hogy teljesítsük a
szabályozási kötelezettségeinket, az alkalmazandó
joggal összhangban,
az adatok címzettjeivel és az alvállalkozókkal
fenntartott kapcsolatok ápolásába minden
megfelelő eszközzel a jogi kötelezettségeink
tiszteletben tartásának érdekében,
az Európai Unión kívüli országba történő esetleges
adattovábbítás esetén minden lehetséges
intézkedést megteszünk a GDPR előírásainak
megfelelően, garantálva az Európában
alkalmazandó előírások betartását,
ismertetjük a kollégákat a személyes adatok
védelmének és titkosságának követelményeivel,
bebiztosítjuk a biztonságos adatkezelést,
figyelembe vesszük a természetes személyeknek az
alkalmazandó rendeletek alapján biztosított összes
jogát.
Az ADTHINK keretein belül a személyes jellegű
adatok védelmére vonatkozó törvény alapelveinek
és követelményeinek ismeretét szervezeti és
technikai intézkedések kísérik, különösképp a
tervezéstől kezdődőleg (a tervezés adatvédelme)
és az alapértelmezett (alapértelmezett
adatvédelem)-re vonatkozóan annak érdekében,
hogy a GDPR rendelkezéseit hatékonyan, a
kötelezettségvállalásokkal összhangban beartsuk,
működési garanciákat nyújtva.
2- Az ADTHINK által végzett személyes adatok
feldolgozása egyértelműen azonosítható
helyzetekben
A- Az ügyfelekkel fenntartott kereskedelmi
kapcsolat és a kilátások kezelésének keretein belül
Az ADTHINK adatgyűjtést végez annak érdekében,
hogy kapcsolatot létesítsen ügyfeleivel és

carried out by ADTHINK is part of clearly
identified situations
A- Within the scope of the management of the
commercial relationship with customers and
prospects
ADTHINK carries out data collection as a part of
entering into a relationship with clients and
prospects interested in its activities. It is a
corporate purpose allowing us to maintain and
manage contractual relationships and maintain
contact with interested individuals.
As part of the implementation of various
Internet websites presenting various activities,
ADTHINK may deploy data collection forms
within the contact sections as well as cookies or
tracer technologies whose purpose is to
understand the expectations of visitors to the
sites and to improve the content that is offered
to them.
Cookies are likely to be set up automatically
within the user’s Internet browser software and
to be stored in the device used. The cookies
used within the showcase websites fall into the
category of browsing cookies, which allow
statistical consultation studies to be performed.
In order to understand the possibilities of
parameterization, the User is invited to consult
the educational explanations proposed by the
French supervisory authority, the National Data
Protection Commission (la Commission
Nationale de l’Informatique et des Libertés):
http://www.cnil.fr.
B- Within the scope of digital advertising
activity
ADTHINK carries out data processing within the
scope of the operation of digital advertising
services for its own account as well as within
the scope of services provided to advertisers
and Internet website publishers.
In this context, ADTHINK carries out data
processing for the purpose of personalization,
selection, dissemination of editorial content
aiming to respond to the interests of Internet
users consistent with the objectives pursued by
advertisers and Internet website operators. The
collections of information on the interests are
in this context associated with those possibly
collected previously, in order to select and

tevékenysége iránt érdeklődőkkel. Ez egy vállalati
cél, amely lehetővé teszi számunkra a szerződéses
kapcsolatok fenntartását és kezelését, valamint az
érdekeltekkel való kapcsolat fenntartását.
A különféle tevékenységeket bemutató különféle
internetes webhelyek kivitelezésének részeként az
ADTHINK adatgyűjtő űrlapokat telepít a
kapcsolattartó szakaszokban, valamint sütiket vagy
nyomkövető technológiákat is telepíthet, amelyek
célja a webhelyek látogatói elvárásainak megértése
és a felkínált tartalom fejlesztése.
A sütik valószínűleg automatikusan beállítódnak a
felhasználó internetes böngészőszoftverében, és a
használt eszközben tárolódnak. A kirakat
webhelyeken használt sütik a böngészési sütik
kategóriájába tartoznak, amelyek lehetővé teszik a
statisztikai konzultációs vizsgálatok elvégzését. A
paraméterezés lehetőségeinek megértése
érdekében a felhasználót felkérjük, hogy olvassa el
a francia felügyeleti hatóság, a Nemzeti
Adatvédelmi Bizottság (a Nemzeti Adatvédelmi
Bizottság és a Libertés Nemzeti Bizottság) által
javasolt oktatási magyarázatokat: http: //www.cnil
.fr.
B- A digitális reklámtevékenység keretein belül
Az ADTHINK az adatfeldolgozást saját számlájára, a
digitális hirdetési szolgáltatások működtetése
érdekében, valamint a hirdetők és az internetes
honlapok kiadói számára nyújtott szolgáltatások
körében végzi.
Ebben az összefüggésben az ADTHINK
adatfeldolgozást végez a személyre szabás, a
kiválasztás és a szerkesztői tartalom terjesztése
céljából, hogy az internetes felhasználók érdekeire
reagáljon, összhangban a hirdetők és az internetes
weboldal üzemeltetői által kitűzött célokkal. Az
érdeklődési körökre vonatkozó
információgyűjtések ebben az összefüggésben
kapcsolódnak a korábban esetleg összegyűjtött
adatokhoz az adaptált reklámok kiválasztása és
terjesztése, majd terjesztésének és
hatékonyságának értékelése céljából. Az
adatfeldolgozás jelzi a megjelenített hirdetések
számát és azok gyakoriságát annak érdekében,
hogy megismerjék az egyének reakcióját a
megjelenített hirdetésekkel kapcsolatban.

disseminate adapted advertisements, then to
evaluate their dissemination as well as their
effectiveness. The data processing indicates the
displayed advertisements and their frequency
in order to know individuals’ reactions to the
displayed advertisements.
C- Within the scope of client acquisition
ADTHINK carries out data processing in the
context of the operation of the deployment of
promotional programs based on the
organization of contests as well as in the
context of setting up products and services
comparison websites.
D- Within the scope of the service of sending
campaigns by email and newsletters
In terms of sending advertising campaigns by
email and mailing list management, ADTHINK
offers a specialized outsourcing service offering
consisting of the provision of technical means
allowing customers, under their own control, to
manage databases of email addresses,
conducting the sending of advertising
campaigns, and exploitation of the results of
the survey campaigns that have been carried
out.
3- ADTHINK recognizes the application of
individuals’ rights resulting from the GDPR
according to the requests they wish to assert
and agrees to take into account any request as
soon as possible
In this respect, natural persons have available a
set of rights that apply on a case by case basis
taking into account the circumstances of the
processing and their relationship with ADTHINK.
These rights are as follows:
Right to the provision of information when data
of a personal nature is collected in a direct or
indirect manner;
Right of access, allowing individuals to obtain
from the controller confirmation that data of a
personal nature concerning them is or is not
processed and, when it is, access to such data
of a personal nature;
Right of correction and erasure allowing
individuals to obtain, as soon as possible, the
correction of data of a personal nature that is
inaccurate and, taking into account the
purposes of the processing, the right to have

C- Az ügyfélszerzés keretein belül
Az ADTHINK az adatfeldolgozást a promóciós
programok telepítésével összefüggésben végzi,
versenyek szervezése alapján, valamint termékek
és szolgáltatások összehasonlító webhelyeinek
felállításával összefüggésben.
D- A kampányok e-mailben és hírlevelekkel történő
küldése a szolgáltatáson belül
A reklámkampányok e-mailben történő küldése és
a levelezőlisták kezelése terén az ADTHINK
speciális kiszervezési szolgáltatást kínál, technikai
eszközöket biztosít, amelyek lehetővé teszik az
ügyfelek számára, hogy saját ellenőrzésük alatt e-
mail címek adatbázisát kezeljék,
reklámkampányokat küldjenek, és a végrehajtott
felmérési kampányok eredményeit kimutassák.
3- ADTHINK elismeri az egyéneknek a GDPR-ből
fakadó jogainak érvényesítését az általuk
érvényesíteni kívánt igényeknek megfelelően, és
vállalja, hogy minden igényt a lehető leghamarabb
figyelembe vesz.
E tekintetben a természetes személyek
rendelkeznek olyan jogrendszerrel, amely eseti
alapon alkalmazandók, figyelembe véve a
feldolgozás körülményeit és az ADTHINK-el
fennálló kapcsolatukat. Ezek a jogok a következők:
Az információszolgáltatáshoz való jog, ha a
személyes jellegű adatokat közvetlen vagy
közvetett módon gyűjtik;
Hozzáférési jog, amely lehetővé teszi az egyének
számára, hogy az adatkezelőtől megerősítést
szerezzenek arról, hogy a rájuk vonatkozó
személyes adatok feldolgozásra kerülnek vagy
nem, és ha igen, hozzáférés az ilyen személyes
jellegű adatokhoz;
Javítási és törlési jog, amely lehetővé teszi az
egyének számára, hogy a lehető leghamarabb
elérjék a pontatlan személyes adatok módosítását,
és - a feldolgozás céljainak figyelembevételével - az
adatok kitöltésének jogát, ideértve kiegészítő
nyilatkozat benyújtását is, valamint a törléshez
való jogot, amely lehetővé teszi a személyes jellegű
adatok mielőbbi törlését bizonyos indokok esetén;
Jog, ami vonatkozik a feldolgozás korlátozott
időtartamára, amikor bizonyos elemek
alkalmazandók, mint például a személyes jellegű

the data completed, including providing a
supplementary declaration, as well as the right
to deletion, allowing for the deletion, as soon
as possible, of data of a personal nature when
certain grounds are met;
Right to the limitation of processing for a
certain period of time when certain elements
apply, such as a possible challenge to the
accuracy of data of a personal nature, unlawful
processing to which a person objects, or in the
case of a need to process the affected person’s
data for the establishment, exercise, or defense
of rights in court, or in the case of verification
of the possible prevalence of legitimate
grounds pursued by the controller over those of
the affected person;
Right of objection, to a certain extent in
accordance with applicable laws, in case of
possible automated individual decision-making
based on a person’s particular situation;
Right not to be the object of processing for
prospecting purposes.
4- How to exercise your rights with ADTHINK?
How to contact us about our Policy regarding
the protection of data of a personal nature?
ADTHINK agrees to examine any request to
facilitate the exercise of the rights recognized
by the GDPR. Answers will be provided to you
in a concise, transparent, understandable, and
easily accessible way, in clear and simple terms.
In addition, information may be provided to
you in writing or by other means including
electronically if appropriate or if your request is
submitted in this form.
At your request, information may be provided
orally, provided that your identity is
demonstrated by other means.
Requests concerning your rights and/or the
processing that we perform, the application of
the GDPR, the Data Protection Act, as
amended, or the application of this Policy, as
well as any question relating to the data of a
personal nature can be addressed, at your
choice in writing or orally, using the following
contact information so that we can respond as
soon as possible:
By mail at :

adatok pontosságának esetleges megtámadása, a
személy által kifogásolt jogellenes adatkezelés,
vagy a feldolgozás szükségessége esetén az érintett
személy adatai a jogok bíróságon történő
megállapítása, gyakorlása vagy védelme
érdekében, illetve az adatkezelő által az érintett
személy adataival szemben érvényes jogos indokok
esetleges prevalenciájának ellenőrzése esetén;
Tiltakozási jog, bizonyos mértékig, az alkalmazandó
jogszabályokkal összhangban, az esetleges
automatizált egyéni döntéshozatal esetén, az adott
személy helyzetétől függően;
Jog arra, hogy az adatai nem képezik kutatás
tárgyát.

4- Hogyan gyakorolhatja jogait az ADTHINK
segítségével? Hogyan lehet kapcsolatba lépni
velünk a személyes adatok védelmére vonatkozó
irányelveinkkel kapcsolatban?
Az ADTHINK vállalja, hogy megvizsgál minden olyan
kérelmet, amely megkönnyíti a GDPR által elismert
jogok gyakorlását. A válaszokat tömör, átlátható,
érthető és könnyen hozzáférhető módon,
egyértelmű és egyszerű módon nyújtja be Önnek.
Ezenkívül az információkat írásban vagy más
módon is megkaphatják, ideértve adott esetben
elektronikus úton történőleg is, vagy ha kérését
ezen az űrlapon nyújtják be.
Kérésére az információkat szóban is meg lehet
adni, feltéve, hogy személyazonosságát valami
módon bizonyítja.
Az Ön jogaival és / vagy az általunk végzett
feldolgozással kapcsolatban, a GDPR, a módosított
adatvédelmi törvénnyel, a jelen irányelv
alkalmazásával, valamint a személyes adatokkal
kapcsolatos kérdéseket választása szerint írásban
vagy szóban, az alábbi elérhetőségi adatok
felhasználásával adja meg, hogy mihamarabb
válaszolhassunk:
Postán keresztül:
Adthink.com
SA Service Protection des Données personnelles
79 Rue François Mermet, 69160 Tassin-la-Demi-
Lune, France
[email protected]
Copyright 2021©amornyila.hu